Психологічна служба

Метою  роботи практичного психолога є сприяння створенню умов для соціального та інтелектуального розвитку здобувачів освіти, охорони психічного здоров’я, надання психологічної підтримки всім учасникам освітнього процесу відповідно до цілей та завдань системи освіти.

 Завдання практичного психолога

 

 1. збереження й зміцнення психічного та фізичного здоров’я всіх учасників освітнього процесу, зниження рівня тривоги, страхів, паніки;
 2. зосередження уваги на формуванні навичок безпечної поведінки у здобувачів освіти;
 3. сприяння формуванню особистості здобувачів освіти, становленню індивідуальності і творчого ставлення до життя;
 4. попередження та профілактика професійного вигорання педагогічних працівників та запобігання професійному вигорянню в умовах пандемії;
 5. надання психологічної допомоги професійному самовизначенню здобувачів освіти, формування життєвої компетентності, професійна орієнтація;
 6. підвищенні ефективності освітнього процесу на основі практичного впровадження новітніх досягнень психологічної науки;
 7. захисті психічного здоров’я та особистісного суверенітету всіх учасників освітнього процесу;
 8. сприянні повноцінному особистісному й інтелектуальному зростанню дітей на кожному віковому етапі їх розвитку;
 9. створенні психологічних і соціально-педагогічних умов для формування в учасників освітнього процесу мотивації до самовиховання і саморозвитку;
 10. забезпеченні індивідуального, особистісно орієнтованого підходу до кожної дитини на основі її всебічного психолого-педагогічного вивчення,
 11. практичного застосування філософії дитиноцентризму в освіті;
 12. профілактиці та корекції відхилень у соціальному, інтелектуальному і особистісному розвиткові учнів, студентів, вихованців;
 13. формуванні високого рівня психологічної культури всіх учасників освітнього процесу як на рівні знань і настанов, так і на рівні повсякденного спілкування у закладі освіти.
 14. організація змістовного розвивального дозвілля;
 15. консультування (а також, можливе консльтвання в онлайн-режимі, Skype-режимі, Viber, телефонному режимі);
 16. профілактика та попередження будь-яких видів і форм насильства та конфліктів серед здобувачів освіти;
 17. вивчення особливостей психічного розвитку здобувачів освіти;
 18. формування у здобувачів освіти відповідальної та безпечної поведінки в ситуаціях ризику, навичок здорового способу життя, збереження репродуктивного здоров’я, готовності до самореалізації;
 19. формування соціально-комунікативної компетентності здобувачів освіти;
 20. формування небайдужого ставлення здобувачів освіти до постраждалих дітей, усвідомлення необхідності невідкладного інформування педагогів про випадки домашнього насильства і конфліктів серед здобувачів освіти, що стали їм відомі.

 

Related Articles