Завдання методичного кабінету

Методичний кабінет – один із засобів управління освітнім процесом, центр методичної роботи з педагогічними працівниками, основний компонент підвищення кваліфікації усього педагогічного колективу, важлива ланка в системі безперервної освіти,.

 Головне завдання кабінету – вдосконалення змісту професійного навчання, що забезпечує підготовку кваліфікованих робітників професійного рівня, здатного до швидкої  адаптації до змін і розвитку в техніці, технології відповідно до потреб ринку праці і зростання інформатизації суспільства.
Основне завдання методичного кабінету – навчати, формувати та виявляти професійного педагога шляхом створення оптимальних умов, що будуть сприяти фаховому та творчому розкриттю педагога, постійному підвищенню педагогічної майстерності та втілювати в освітній процес сучасні технології навчання і виховання.


Основні напрямки роботи:
- Створення умов для успішної творчої діяльності педагогів.
- Накопичення та систематизація матеріалів різної тематики.

- Проведення індивідуальних та колективних форм методичної роботи з педагогічними працівниками.
- Надання допомоги з питань самоосвіти, експериментально-дослідницької діяльності.
- Узагальнення  та поширення кращого педагогічного досвіду.
- Інформаційне забезпечення педагогічних працівників.
- Створення навчально-методичних комплексів для забезпечення професійної підготовки.
- Видавнича діяльність.

Related Articles