У цій категорії немає статей. Якщо дочірні категорії показуються на цій сторінці, то вони можуть містити статті.

Дочірні категорії

Виховна робота проводиться у відповідності із Планом роботи на навчальний рік

План

роботи методичного кабінету

ДНЗ” Волочиський промислово-аграрний професійний ліцей”

на 2020- 2021 навчальний рік

 

п/п

 

Зміст роботи

Термін

виконання

 

Відповідальний

Відмітка

про

виконання

Організаційна робота

1.

 

Скласти план методичної роботи навчального закладу на 2020-2021 н.р.

До 31.08.2020

 

методист

 

2.

 

Підготувати наказ про створення методичних комісій і організацію методичної роботи навчального закладу на 2020-2021 н.р.

До 31.08.2020

 

методист

 

 

3.

 

Провести аналіз навчально-плануючої документації ІПП

вересень

 

методист,

голови МК

 

4.

 

Розглянути та погодити плани роботи методичних комісій на 2020-2021  н. р.

до 10.09.2020

 

методист,

голови МК

 

5.

 

Складання графіку контролю  за навчально- виховним процесом

до 10.09.2020

 

методист

 

 

6.

Реєстрація на платформі дистанційного навчання

вересень

Методист, викладач інформатики

 

7.

Провести інструктивно-методичні наради:

ü  обговорення плану методичної роботи ліцею, організаційні питання;

ü  атестація педагогічних працівників

ü  стан комплексно-методичного забезпечення уроків;

ü  форми і методи позаурочної роботи;

ü  інноваційні навчальні технології

вересень

жовтень

грудень

березень

травень

методист

директор,

методист

заступник з НР,

методист

заступник з ВР,

методист

методист

 

8.

Поповнити кабінет методичними матеріалами педпрацівників ліцею, та матеріалами рекомендованими НМЦ ПТО

протягом

року

зав. методичним кабінетом

 

9.

Організувати на базі методичного кабінету роботу школи педагогічної майстерності та школу молодого педагога

протягом року

зав. кабінетом, керівники школи

 

10.

Організувати на базі методичного кабінету роботу психолого-педагогічного семінару

протягом року

методист, психолог

 

11.

Організувати на базі методичного кабінету

-          усний журнал «Освітні системи світу»;

-          конкурс КМЗ викладачів ПТП і майстрів в/н «Педагогічгі ідеї і знахідки;

-          огляд літератури «Хвилями океану педагогічних новинок»;

-          захист «Портфоліо успіху».

жовтень

жовтень

лютий

березень

методист

методист,

ст.. майстер

методист, бібліотекар

методист

 

12.

Поповнити банк даних новинками методичної літератури і періодич-ними виданнями з питань П(ПТ)О

постійно

зав. методичним кабінетом

 

13.

Організувати методичну допомогу головам МК з питань організації планування методичної роботи

постійно

методист

 

14.

Організовувати участь викладачів і майстрів в/н в обласних методичних заходах

постійно

дирекція, методист

 

15.

Розробити графік відкритих уроків, предметних та фахових тижнів

протягом року

заступник з НВР,

методист

 

16.

Організувати взаємовідвідування уроків теоретичного та виробничого навчання

до 20.09.2020

заступник з НВР,

методист

 

17.

Оформити матеріали відкритих уроків, виховних заходів, що проводяться в ліцеї

протягом року

методист

 

18.

Провести діагностичне анкетування педагогічних працівників ліцею

жовтень

методист

 

19.

На основі результатів діагностичного анкетування визначити  індивідуальні методичні теми для ІПП

травень

методист, заступник з НВР

 

20.

Оновлення інформації сторінки «Методична робота» на   сайті навчального закладу

протягом року

методист

 

21.

Участь в  організації та проведенні  нарад, педагогічних рад, їх мультимедійний супровід

червень

методист

 

Методична робота

23.

Надавати індивідуальні консультації педагогічним працівникам

протягом року

методист

 

24.

Допомога викладачам у складанні поурочно-тематичних планів протягом вересня

протягом року

вересень

 

25.

Надавати індивідуальну допомогу викладачам і майстрам в/н, які атестуються, у підготовці необхідних матеріалів

жовтень-лютий

директор, заступник з НВР, методист

 

26.

Надавати індивідуальну допомогу молодим викладачам і майстрам в/н

протягом року

методист

 

27.

Ознайомлення педагогів ліцею  з корисними інтернет-ресурсами

протягом року

методист

 

28.

Заслухати творчі звіти ІПП , які атестуються

лютий

дирекція, методист

 

29.

Забезпечити систему роботи по інформуванню викладачів та майстрів в/н про досягнення педагогічної науки, передового досвіду, інноваційних технологій

постійно

методист

 

30.

Вивчати і узагальнювати досвід роботи викладачів та майстрів в/н

постійно

методист

 

31.

Оформляти матеріали по узагальненню досвіду роботи педагогічних працівників

постійно

методист. заступники, голови МК

 

32.

Надання допомоги педагогам з вивчення інноваційних педагогічних і виробничих технологій протягом року

постійно

методист

 

Зміцнення матеріально-технічної бази

33.

Оновлювати інформацію на змінних стендах:

·         Методичний кабінет інформує;

·         Готуємось до атестації;

·         Внутнішньоліцейний контроль;

Голос педагогічної ради

постійно

зав. методичним кабінетом

 

34.

Передплатити необхідні для методичного кабінету фахові видання

січень, червень

зав. методичним кабінетом

 

35.

Закупити необхідне канцелярське приладдя

червень

методист

 

        16 листопада у всьому світі відзначається Міжнародний день толерантності. Його запровадили  у 1996 році за рішенням Генеральної Асамблеї ООН. Саме цього дня ЮНЕСКО ухвалило Декларацію принципів терпимості. 

          Толерантність (терпимість) означає, що кожен вільний дотримуватися своїх переконань і визнавати таке ж право за іншими. А пропагування терпимості має особливу важливість в сьогоднішню епоху стрімкого посилення глобалізації, мобільності та взаємозалежності.

        Згідно плану виховної роботи, практичний психолог  Катерина Білявська провела інформаційну годину з учнями ліцею на тему: «Толерантність посеред нас».

         Зокрема, було розкрито питання: що таке толерантність? Як сприймати людей такими, які вони є? Як будувати дружні стосунки у колективі? Психолог  зазначила, що толерантність є важливою складовою розбудови нашої держави, і саме наші учні є майбутнім української нації. Також   проведено психологічний тренінг на тему: «Творімо добро разом», на якому учні навчалися контролювати свої емоції та дотримуватись правил толерантності.